Arbetsschema

1. Ni fyller i alla uppgifter på vår hemsida så skickar vi en offert som ni kan läsa i lugn och ro.

2. Om ni vill ha våran hjälp så mailar eller ringer ni oss så bokar vi en tid så vi kan komma och titta på borrplatsen.

3. Vid borrning vill vi ha farbar väg för lastbil , ni behöver inte gräva eller förbereda nånting.

4. När vi borrar hålet blir det borrkax (sten damm) som vi sprutar ut där det är lämpligt på tomten, fins det inte lämplig plats får vi andvända en borrkax container.

5. Efter borrning ska slang monteras i energihål eller ev tryckning med provpumpning i vatten brunn ske innan grävning sker för att lägga in slang till huset.

6. Grävning ombesörjs av kunden. 

För vattenhål gräver man drygt 1m djupt (frostfritt) mot en sida på foderröret min 70cm brett vid foderröret.

För bergvärmehål gräver man 0.5-1m djupt runt hela foderröret samt min 50cm brett runt hela foderröret.

Utrymmet ar viktigt för att vi ska kunna komma ner där och koppla ihop slangarna !

7. Håltagning in i hus ombesörjs av kunden.  Där slangarna ska in i huset.