För att brunnens värden ska stabiliseras så rekommenderar vi att vänta med provtagning 3-4 mån. efter påbörjat vattenuttag.