Energibrunn till bergvärmepump

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              Varför inte ta vara den kostnadsfria värmen som finns i berggrunden med          

                   nästan samma temperatur året runt.    

     

               Borrningen tar normalt 1-2 dagar beroende  borrdjup och antal hål som skall

                   borras. I borrhålet monteras sen kollektorn som består av 2 st. PEM slangar
 
                   med vikt och fastsvetsad returböj i botten ( se bild ).