PumpinstallationerVi monterar olika typer av pumpar.
Tillsammans med kunden kommer
vi överens om den bästa lösningen
just för er.
Med dagens teknik är det inte säkert
att man behöver ett pumphus.
Vanligt är att man har en dränkbar
pump i borrhålet, och sedan en liten
hydropress inomhus.

Vi använder oss av EMS produkter
som håller högsta kvalitet och är
typgodkända.