Vatten är livsviktigtEtt rent och välsmakande vatten tar vi för givet i vårt dagliga liv.

Ej kommunalt vatten
Finns bara ett alternativ, att borra egen vattenbrunn.

Brunnen borras med foderrör ner till fast berg att inget ytvatten kan tränga in, sen fortsätter man borra till vattenförande djup.

Brunnens foderrör avslutas en bit över mark inget ytvatten skall rinna in i brunnen, brunnslocket fungerar även som avluftning utan att djur kan komma in.