Tryckning av vattenbrunn


Om erforderlig vattenmängd ej erhålles under borrning har vi möjlighet att trycka borrhålet.

Det innebär att vi spänner fast en manschett i berget med hjälp av hydraulik. Sen pumpas vatten med högt tryck ner under manschetten och rensar befintliga sprickor i berget för att sätt fram mer vatten. Efter tryckning provpumpas brunnen för kapacitetsmätning.