Lufttrycket i tanken bör kontrolleras ca: 2 gånger per år

 

 

 

Luftning av Tank

Stäng av pumpen och öppna en kran  att systemet blir trycklöst. Använd en kompressor eller handpump.       Luftventilen tanken är av samma typ som finns ett vanligt bildäck. Läs av kompressorns / handpumpens tryckmätare. Trycket ska ligga ca: 0,3 bar under vattenpumpens tillslagstryck. Vid behov pumpa i luft